Mučenje živali in kako ukrepati

Vsakršno mučenje živali ali sum mučenja živali je potrebno prijaviti pristojnim organom, saj le tako lahko preprečimo nadaljnje trpljenje živali.


To storite tako, da MUČENJE ŽIVALI PRIJAVITE VETERINARSKI INŠPEKCIJI, ki spada pod Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Kontakte območnih uradov UVHVVR v Sloveniji, najdete na povezavi:

https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/uprava-za-varno-hrano-veterinarstvo-in-varstvo-rastlin/o-upravi/inspekcija-za/

Za Mariborsko področje je zadolžen: 
Območni urad Maribor
Tržaška cesta 53, 2000 Maribor

Telefon : 02 238 00 00

Elektronski naslov : OU-Maribor.UVHVVR@gov.si

Prijavo lahko podate po e-pošti, navadi pošti ali telefonu.

 

KAJ NAJ VSEBUJE PRIJAVA ZOPER MUČENJA ŽIVALI :

V primeru lastniških živali navedite natančen opis situacije in naslov, kjer se zloraba dogaja, skušajte podati čim bolj jasne, konkretne in celovite informacije o situaciji.

 


ALI JE LAHKO PRIJAVA ANONIMNA?

Anonimna prijava je možna, a z vidika skrivanja identitete prijavitelja povsem nepotrebna.

Zakon o inšpekcijskem nadzoru pravi, da uradne osebe vaših podatkov ne smejo razkriti prijavljeni osebi:
”Inšpektor je dolžan varovati tajnost vira prijave in vira drugih informacij, na podlagi katerih opravlja inšpekcijski nadzor.”

Inšpektorji torej ne smejo izdati vaših podatkov prijavljeni osebi, hkrati pa z anonimno prijavo izgubite možnost, da bi zaprosili za povratne informacije. Te so lahko ključne za nadaljnje spremljanje, zato priporočamo, da zaprosite za povratne informacije glede vaše prijave.

Veterinarska inšpekcija je dolžna preveriti vsako prijavo, ki jo prejme. Glede na situacijo mučenja živali izbere primeren ukrep – opozorilo ali kazen. Kot prijavitelj imate možnost dobiti tudi povratno informacijo o tem, kako se je odvil primer, če zanjo vnaprej zaprosite. V primeru, da se stanje za žival ne izboljša, imate tudi možnost ponovne prijave. Ob ponovni prijavi ne pozabite navesti, da ste zadevo že enkrat prijavili.

Za nujne zadeve, ki se dogajajo izven rednih delovnih časov UVHVVR in ne morejo počakati do naslednjega dne (žival morda ne bi preživela), obstaja tudi DEŽURNI VETERINARSKI INŠPEKTOR. Njegov kontakt dobite na Centru za obveščanje - 112.

V nekaterih primerih je za ukrepanje pristojna tudi policija. Gre predvsem za situacije hipnega značaja, v katerih bi bilo lahko za žival že prepozno, preden bi na prizorišče prišla inšpekcija, situacije na javnih krajih, pri katerih ne poznate vpletenih oseb ali njihovega naslova ipd. Tak primer je recimo žival, zaprta v pregretem avtomobilu; fizični napad na žival; streljanje ali obmetavanje živali itd. V takšnih situacijah pokličite 113.

Uradne ure

Uradne ure za splošne informacije:
pon.-pet.: 8.00  - 12.00 
Sobota, nedelja, prazniki ni uradnih ur

Sprehajanje psov za sprehajalce:
pon. - pet.: 7.00 - 13.00

Sobota, nedelja in prazniki: 8.00 - 12.00

Ogledi živali in posvojitve samo po predhodni najavi:
pon. - sob.: 12.30 - 14.30 


Kontakt

Zavetišče za živali Maribor
Avtomobilska ulica 25, Maribor

T: 02 480 16 60
E: zavetisce.mb@snaga-mb.si

Dežurna tel. št.: 031-788-822


Donacije

Finančne donacije lahko nakažete na: 
Javno podjetje Snaga d.o.o. 
TRR: SI56 04515-0000-175787 
Koda namena: CHAR 
Namen: Donacija zavetišču 

Materialne donacije lahko kadarkoli predate v košaro pred vhodnimi vrati zavetišča. Tekstil sprejemamo samo po potrebi tako, da predhodno pokličite.