Za medije

Medijski kotiček je namenjen novinarjem, ki želijo poročati o aktivnostih Zavetišča Maribor. Pri našem delu bomo veseli medijske podpore, saj se zavedamo, da javnost informacije pridobiva pretežno prek medijev, katerih prva naloga je informirati, seveda pa sodi med medijske funkcije tudi izobraževanje. Z mediji vodimo odkrit dialog in smo zmeraj na voljo za informacije.

Podpirajo nas