Veterinarski kotiček

V zavetišču imamo organizirano interno veterinarsko ambulanto, v kateri oskrbimo vse živali, ki pridejo v zavetišče. Ambulanta je namenjena samo zdravljenju in obravnavi živali, ki so sprejete v zavetišče, saj je slovenska zakonodaja na tem področju izjemno stroga in ne dopušča mešanja lastniških in izgubljenih živali.

V naši ambulanti opravljamo vse posege, ki jih po pravilniku o pogojih za zavetišča za izgubljene živali moramo, večje in zahtevnejše posege pa izvedejo v partnerski kliniki, s katero sodelujemo.